Giao tiếp

/Giao tiếp

Băng khói cho nước và khí: bảo vệ đáng tin cậy cho các kết nối ren

Băng Fum dùng cho nước và khí: phạm vi, tính năng và thông số kỹ thuật của sản phẩm. Đặc điểm so sánh của băng với các vật liệu khác. Điều khoản sử dụng.

Nhà thông minh: các hệ thống đảm bảo cuộc gặp gỡ giữa tưởng tượng với thực tế

Nhà thông minh: các hệ thống, các nguyên tắc cơ bản của tổ chức. Ưu nhược điểm của Nhà thông minh. Đặc điểm của công nghệ nhà ở nông thôn. Đặc điểm hệ thống tại chung cư TP.

Cách giấu đường ống trong phòng tắm, nhà bếp và các phòng khác: tất cả các loại thông tin liên lạc

Cách giấu các đường ống trong phòng tắm, trong nhà bếp và trong phòng tắm: các khuyến nghị và phương pháp phổ biến để che hệ thống sưởi, hệ thống ống nước, cống rãnh, khí đốt và các phương tiện liên lạc khác.

Sửa chữa

Sưởi

Phòng bếp