Vườn

/Vườn

Vật liệu che phủ cho luống: thu hoạch tốt mà không gặp rắc rối không cần thiết

Vật liệu phủ lên luống: giống, các khuyến nghị lựa chọn cho các loại đất và cây trồng. Lợi ích và ứng dụng thực tế. Hội đồng lựa chọn nhãn hiệu. Ví dụ về khai thác.

Tự làm tưới nhỏ giọt cho nhà mùa hè miễn phí: tự làm dễ dàng và đơn giản

Tự làm tưới nhỏ giọt cho nơi ở mùa hè mà không tốn kém: tự làm từ các thành phần làm sẵn hoặc vật liệu ngẫu hứng. Các tính năng của cài đặt. Sự lựa chọn các yếu tố cấu thành của hệ thống.

Hệ thống tưới nước trong nước: nhiều lựa chọn để tưới cây

Hệ thống tưới nước trong nước. Sự đa dạng và tính năng của từng loại. Sự lựa chọn vật liệu ống để tổ chức tưới nước và tưới tiêu. Các điểm chính của việc cài đặt hệ thống bằng tay của chính bạn.

Sửa chữa

Sưởi

Phòng bếp